Temeljne odredbe

 1. Opći uvjeti web trgovine KB Studios sastavljeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, Zakonom o zaštiti osobnih podataka te Zakonom o elektroničkoj trgovini.
 2. Web trgovinom KB Studios (u daljnjem tekstu „trgovina“) upravlja tvrtka K.B. STUDIOS j.d.o.o., Pretetinec 199, 40305 Nedelišće, koji je pružatelj usluga e-poslovanja (u daljnjem tekstu prodavač ili KB Studios).
 3. Opći uvjeti poslovanja odnose se na rad web trgovine KB Studios, prava i obveze korisnika i trgovine te se njima uređuje poslovni odnos između KB Studios i kupca. Opći uvjeti poslovanja uređuju i pojedinačna pravila kupnje na mjestima za preuzimanje KB Studios.
 4. Kupca obvezuju opći uvjeti koji vrijede u trenutku kupnje (predaje web narudžbe). Kupac se kod predaje narudžbe svaki put posebno upozorava na opće uvjete poslovanja i predavanjem narudžbe potvrđuje svoju upoznatost s istima.

Opće odredbe

 1. Pristupanjem ovim stranicama prihvaćate sva pravila i uvjete korištenja internetskog portala KB Studios. Zadržavamo pravo promjena, modifikacija i dopuna uvjeta korištenja ovih stranica u bilo kojem trenutku. Promjene stupaju na snagu u trenutku objave. Korisnik je dužan redovito čitati Uvjete i pravila korištenja te se smatra da je pristupanjem stranicama Njuškala upoznat s aktualnim pravilima i uvjetima njihova korištenja.
 2. U svrhu korištenja usluga internetskog portala KB Studios, korisnik se obvezuje registrirati te u registracijskom obrascu popuniti potrebne podatke i podatke za kontakt. Korisnik ima mogućnost registracije i prijave na Njuškalu putem podataka za pristup društvenim mrežama koje su u trenutku korištenja dostupne na Njuškalu te kroz sučelje društvene mreže daje izričitu suglasnost korištenja i pohrane potrebnih podataka. Prikupljanje traženih podataka provodi se sukladno potrebama usluge za čije se korištenje korisnik registrirao, a za oglašavanje je utemeljeno na Zakonu o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti. KB Studios svoje usluge ne nudi za korištenje osobama mlađim od 16 godina.
 3. Korisnik za točnost dostavljenih podataka jamči kaznenom i materijalnom odgovornošću te je obvezan održavati podatke točnim i ažurnim. Korisnik registracijom na KB Studios dopušta pohranu, uporabu i obradu navedenih podataka u svrhu djelovanja sustava, slanja sistemskih poruka i komunikaciju s korisničkom podrškom putem elektroničke pošte i telefona. KB Studios se obvezuje da će te podatke koristiti samo u svrhe za koje su dobiveni te u skladu s mjerodavnim propisima.
 4. Korisnik ima pravo u svakom trenutku zatražiti zatvaranje svog korisničkog računa i brisanje podataka. KB Studios će zatvoriti korisnički račun i oglase tog korisnika 24 sata nakon podnošenja zahtjeva, osim ako korisnik u navedenom roku ne odustane od zatvaranja. Sve obavijesti o postupku zatvaranja korisničkog računa i brisanja podataka, korisnik će dobiti na adresu elektroničke pošte koju je prijavio u svrhu korištenja usluga internetskog portala KB Studios.
 5. KB Studios može na internetskoj platformi objaviti nagradne igre ili upitnike svojih partnera, a korisnik svojevoljno može sudjelovati i unijeti svoje osobne podatke. KB Studios ne pohranjuje i ne obrađuje podatke koje je korisnik unio na takav način i ne odgovara za sigurnost podataka te se ograđuje od bilo kakve štete koja bi korisniku mogla nastati u tom slučaju.
 6. KB Studios može omogućiti trećoj strani objavu nagradne igre za korisnike. Sudjelovanje u nagradnoj igri regulirano je pravilima treće strane koja je organizirala nagradnu igru, a KB Studios ne odgovara za organizaciju i rezultate nagradne igre.
 7. KB Studios vodi računa o zaštiti osobnih podataka sukladno primjenjivim propisima te Politici privatnosti kojom se detaljnije uređuju prikupljanje osobnih podataka, njihovo korištenje, sigurnost, čuvanje, brisanje, prijenos te korištenje alata. Poslovni subjekti koji su korisnici KB Studios usluga u potpunosti su odgovorni za osobne podatke koje prikupljaju i unose , te su dužni upoznati osobe čije podatke unose sa svrhom i pravnom osnovom obrade njihovih podataka. Poslovni subjekti su isključivo odgovorni za sadržaj i točnost unesenih osobnih podataka, a fizičke osobe koje u ime poslovnog subjekta koriste KB Studios usluge sva prava mogu ostvariti putem podataka za kontakt koji su navedeni uz korisnički račun.
 8. Korisnik je dužan brinuti se o sigurnosti svoje korisničke lozinke i povremeno je mijenjati. Korisnik je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neovlaštenim korištenjem prava pristupa, kao i sve sadržaje objavljene pod njegovim korisničkim imenom. KB Studios ne odgovara za slučajeve zloporabe korisničke lozinke, ali čim korisnik javi o vjerojatnoj zloporabi, može odgovarajuće postupati.
 9. KB Studios je ovlašten u svakom trenutku zatvoriti korisnički račun onih korisnika koji krše ove Uvjete i pravila korištenja ili na neki drugi način usporavaju ili ometaju rad internetskog portala KB Studios.
 10. KB Studios zadržava pravo, uz zatvaranje korisničkog računa, poduzeti i druge odgovarajuće mjere protiv korisnika koji krše ove Uvjete i pravila korištenja. Uvjeti i odnosi između korisnika i društva KB Studios podliježu zakonima Republike Hrvatske. U slučaju spora nadležan je sud u Varaždinu.
 11. Za sve objave, poruke, tekstove, prikaze, fotografije, videosnimke, ponude, kataloge, vaučere i drugi materijal (u daljnjem tekstu: sadržaj) objavljen na stranicama, prenesen preko stranica ili povezan elektroničkom poveznicom (linkom) sa stranica, isključivo odgovara osoba od koje je takav sadržaj potekao. KB Studios ne daje nikakva jamstva o pitanju točnosti, potpunosti ili autentičnosti takvog sadržaja. U slučaju bilo kakvih zahtjeva trećih osoba po osnovi naknade štete ili po bilo kojoj drugoj osnovi, a koja bi bila u vezi sa sadržajem dostavljenim od korisnika, korisnik u cijelosti preuzima odgovornost, kao i obvezu poduzeti sve radnje kako bi obranio i zaštitio KB Studios od svih takvih zahtjeva. Korisnik se obvezuje nadoknaditi KB Studios svaki trošak kao i svu štetu koja bi nastala na temelju zahtjeva trećih osoba, a po bilo kojoj osnovi vezanoj uz materijal dostavljen od korisnika.
 12. Zabranjeno je objavljivanje sadržaja koji je nezakoniti, štetni, prijeteći, koji zlostavlja, uznemirava, kleveće ili je na bilo koji način štetni malodobnim osobama. Nedopušteni su sadržaji koji sadrže osobne podatke drugih osoba bez njihova izričitog odobrenja. Korisnik se obvezuje da neće objavljivati sadržaj koji je u suprotnosti sa zakonom, ostalim propisima i Ustavom Republike Hrvatske. Korisnik se posebno obvezuje da neće prodavati i oglašavati prodaju robe ili pružanje usluga kojima bi se kršila autorska i srodna prava trećih osoba.
 13. Svi eventualni sporovi nastali iz odnosa korisnika KB Studios stranica i korisnika (nastali zbog istinitosti podataka o korisniku ili sadržaju, o predmetu i sl.) rješavaju se isključivo između korisnika. KB Studios nije odgovoran ni za kakvu štetu bilo koje vrste, nastale kao posljedica takvih odnosa.
 14. Kako bi unaprijedio svoju uslugu KB Studios upotrebljava i analizira podatke koje ima o svojim korisnicima, uključujući i podatke o korisničkim interesima, aktivnostima i pregledima, a kako bi odabrao i personalizirao oglase i druge marketinške obavijesti kojima se promoviraju proizvodi i usluge KB Studios-a.
 15. KB Studios kao dodatnu funkciju za registrirane korisnike nudi mogućnost obavještavanja putem e-pošte ili slanje obavijesti u mobilnim aplikacijama KB Studios. KB Studios ne preuzima odgovornost za pravodobno ili detaljno obavještavanje korisnika.
 16. Nije dopušteno kopiranje i uporaba bilo kojeg dijela stranice KB Studios, uključivši podatke koje daju korisnici, bez prethodnog pismenog dopuštenja KB Studios-a.
 17. KB Studios ne odgovara za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati zbog prekida dostupnosti, neobjavljivanja, odnosno brisanja sadržaja ili zloupotrebe javno objavljenih podataka.
 18. KB Studios ne odgovara za bilo kakve troškove koji bi mogli nastati korisniku, a koji mogu nastati zbog korištenja internetskog portala KB Studios i aplikacija KB Studios za mobilne telefone.
 19. Internetski portal KB Studios sadrži poveznice na internetske stranice drugih poslužitelja. KB Studios ne odgovara za sadržaj internetskih stranica treće strane, ne jamči i ne preuzima odgovornost za štetan, ilegalni sadržaj ili druga zakonska kršenja na internetskim stranicama trećih strana. KB Studios će u najkraćem mogućem vremenu ukloniti bilo koju poveznicu ili sadržaj nakon što se u potpunosti uvjeri da on krši pozitivne zakonske propise ili je na bilo koji način štetan ili nepoželjan.

Uvjeti poslovanja / korištenje online trgovine

Vrste korisnika

Jednokratnim upisom u web trgovinu KB Studios putem emaila posjetitelj postaje gost KB Studios, a potvrđenom registracijom u web trgovini KB Studios postaje član KB Studios. I gost i član KB Studios (u nastavku i korisnik) stječu pravo na kupnju u web trgovini KB Studios.

Kod registracije u web trgovinu kao član KB Studios, posjetitelj dobiva korisničko ime koje je jednako njegovom emailu i lozinku. Korisničko ime i lozinka člana KB Studios nedvosmisleno su određeni i povezani s unesenim podacima.

Registracija je moguća i tijekom postupka kupnje.

U slučaju da korisnik želi naknadno svoj email zamijeniti nekim drugim, mora poslati zahtjev na info@KBStudios.hr ili u području za upravljanje korisničkim računom Moj Studio. Promjena email računa bit će izvršena isti ili najkasnije sljedeći radni dan, a korisnik će o tome biti obaviješten email porukom.

Kupnja određenih artikala koji su na skladištu na mjestu za preuzimanje KB Studios moguća je i bez upisa u web trgovinu KB Studios i po redovnoj cijeni.

Dostupnost informacija

KB Studios se obvezuje da će kupcu, prije nego što je vezan ugovorom ili ponudom, osigurati sljedeće informacije:

 1. podatke o poduzeću K.B. STUDIOS j.d.o.o. (naziv i sjedište poduzeća, matični broj),
 2. kontaktne podatke koji korisniku omogućuju brzu i učinkovitu komunikaciju (kontaktni email, telefon),
 3. bitne karakteristike artikala (uključujući i post-prodajne usluge i jamstva) te rok valjanosti toga podatka,
 4. raspoloživost artikala (svaki artikl koji se nudi na web stranici trebao bi biti raspoloživ u razumnom razdoblju),
 5. uvjete dostave artikla (te način, mjesto i vrijeme dostave),
 6. cijene koje moraju biti jasno i nedvosmisleno određene i evidentno mora biti prikazano sadrže li već poreze i troškove prijevoza i druga davanja te rok valjanosti toga podatka,
 7. način plaćanja i dostave ili ispunjenja te rok valjanosti toga podatka,
 8. vremenska valjanost ponude,
 9. rok u kojem je moguće odustati od ugovora i uvjete za odustajanje,
 10. objašnjenje žalbenog postupka, uključujući sve podatke o kontaktnoj osobi ili službi za kontakt s kupcima.

Ponuda artikla

Zbog prirode poslovanja putem interneta ponuda KB Studios često se i brzo ažurira te mijenja.

Cijena u web trgovini KB Studios prikazana je kao Web cijena te. Web cijena vrijedi za sve registrirane korisnike KB Studios (za korisnike koji KB Studios povjere svoje podatke). Registriranim korisnikom KB Studios postajete registracijom u web trgovini kao član KB Studios ili jednokratnim upisom u web trgovinu kao gost KB Studios.

Posebna dnevna ponuda

Posebna dnevna ponuda je posebno snižena cijena artikla koja je valjana u razdoblju od 24 sata (od 0:00 do 23:59 toga dana) za određene artikle koji su u ponudi KB Studios označeni popustom. Uz artikl je naveden postotak sniženja u odnosu na Redovnu cijenu i najbolja ponuda – cijena dana.

Oznake artikla

 • Artikl s oznakom “NOVO!” nedavno je dodan artikal u ponudu KB Studios. Ovom će oznakom biti izložen najmanje 14 dana i najviše 2 mjeseca.
 • Artikl s oznakom “RASPRODAJA!” ima još dodatno sniženu cijenu u odnosnu na web cijenu koja vrijedi do rasprodaje zaliha ovog artikla. Postotak sniženja naveden je uz artikl.
 • Artikl s oznakom “NEMA NA ZALIHI” trenutno nije raspoloživ. To znači da nije na zalihi, ni u središnjem skladištu, ni kod dobavljača.
 • Artikl s oznakom “RASPRODANO” nije više raspoloživ.
 • Artikl s oznakom “ZADNJI” zadnji je komad toga artikla na zalihi u središnjem skladištu KB Studios, što omogućava bržu isporuku artikla.

Oznake Otvorena ambalaža

 • Otvorena ambalaža: Artikl ima otvorenu ambalažu, ali je potpuno funkcionalan i nema nikakvih oštećenja. Cijena je dodatno snižena, a važeći je navedeni jamstveni rok.
 • Oštećena ambalaža: Artikl ima oštećenu, nepotpunu ili neoriginalnu ambalažu, ali je potpuno funkcionalan. Cijena je dodatno snižena, a važeći je navedeni jamstveni rok.
 • Oštećeni artikl: Artikl ima manje estetsko oštećenje, možda postoje znakovi korištenja i možda ima oštećenu ambalažu. Cijena je dodatno snižena, a važeći je navedeni jamstveni rok.
 • Korišteni artikl: Kupac je vratio artikl. Korišten je i možda mu je malo oštećena ambalaža. Cijena je dodatno snižena, a važeći je navedeni jamstveni rok.
 • Servisirani artikl: Artikl je servisiran u ovlaštenom servisu. Artikl je potpuno funkcionalan. Cijena je dodatno snižena, a važeći je navedeni jamstveni rok.

Narudžba

Kupoprodajni ugovor između KB Studios i kupca u web trgovini sklopljen je u trenutku kada KB Studios kupcu pošalje prvi email o statusu njegove narudžbe (potvrda prijema narudžbe). Od toga su trenutka sve cijene i drugi uvjeti fiksni te vrijede za KB Studios i za kupca. Kupac je osoba s podacima navedenima prilikom predaje narudžbe. Naknadno mijenjanje podataka o kupcu nije moguće.

Kupoprodajni ugovor (tj. prvi email o statusu narudžbe) pohranjen je u elektroničkom obliku na poslužitelju KB Studios.

Načini plaćanja

MALL.HR omogućava sljedeće načine plaćanja:

 • online s debitnom ili kreditnom karticom (MasterCard® i Visa)DOLAZI USKORO!
 • doznakom na račun poduzeća KB Studios (po ponudi/predračunu),
 • plaćanje gotovinom pri preuzimanju pošiljke dostavljene od strane DPD ili GLS dostavne službe,
 • plaćanje VISA, Mastercard® ili Maestro® karticama pri preuzimanju prilikom dostave pošiljke od strane DPD-a ili GLS-a

*Za pojedinačne narudžbe zadržavamo pravo zahtijevati plaćanje bankovnom doznakom na račun K.B. STUDIOS j.d.o.o. po ponudi/predračunu pri čemu je važeća Web cijena.

U slučaju otkazivanja narudžbe ili promijene načina plaćanja, prilikom online plaćanja kreditnom karticom, obavijestite nas na info@kbstudios.hr za povrat novca.

Izdavanje računa

KB Studios nakon dostave naručenih artikala kupcu pošalje račun u PDF formatu na email kupca. U slučaju osobnog preuzimanja na mjestu za preuzimanje kupac dobiva ispisani račun za kupljene artikle prilikom njihovog preuzimanja.

Na računu su raščlanjene cijena i svi troškovi koji se odnose na kupnju te predložena obavijest o pravu na odustajanje od ugovora.

Kupac je dužan provjeriti točnost podataka prije predavanja narudžbe. Naknadno predloženi prigovor u vezi točnosti izdanih računa ne uvažavamo.

Cijene

Web cijena

Web cijena vrijedi za sve registrirane korisnike KB Studios koji su K.B. STUDIOS j.d.o.o. povjerili svoje podatke. Registriranim korisnikom KB Studios postajete registracijom u web trgovini kao član KB Studios ili jednokratnim upisom u web trgovinu kao gost KB Studios.

PDV nije uključen u cijenu jer KB Studios j.d.o.o. nije u sustavu PDV-a, osim ako je izričito navedeno drugačije. Cijene vrijede u trenutku predaje narudžbe i nemaju unaprijed određenu valjanost. Cijene vrijede u slučaju plaćanja gore navedenih načina plaćanja, pod gore navedenim uvjetima.

Unatoč golemim naporima da osiguramo najažurnije i najtočnije podatke, može se dogoditi da je podatak o cijeni pogrešan. U tom slučaju, ali i u slučaju da se cijena artikla promijeni tijekom obrade narudžbe, KB Studios će omogućiti kupcu odustajanje od kupnje.

Popusti, promotivni kodovi itd. u pravilu se ne zbrajaju. Popust kod pojedinačnog artikla i promotivni kod također se ne zbrajaju. Kodovi bonusa za popust ne mogu se zamijeniti za gotovinu.

Kod za popust

Kod za popust donosi različite pogodnosti prilikom kupnje putem web trgovine KB Studios i vremenski je ograničen. U slučaju da kupac iskoristi kod za popust, a narudžbu s kodom za popust naknadno otkaže vlastitom voljom, kod za popust smatrat će se iskorištenim.

Uporaba koda za popust:

 • Odaberite artikle koje želite kupiti i dodajte ih u košaricu. Vrijednost vaše narudžbe mora biti barem 1 Kn viša od vrijednosti koda za popust. Kada završite s dodavanjem artikala u košaricu nastavite na naplatu. Odaberite način dostave, navedite adresu za dostavu i odaberite način plaćanja.
 • U istom koraku u polje “Coupon Code” za popust unesite kod za popust i unos potvrdite klikom na gumb Apply Coupon. U slučaju da želite istovremeno iskoristiti više kodova za popust, unesite ih u polje istovremeno te ih odvojite zarezom ili razmakom. Zatim kliknite gumb.
 • Za kupnju jednog artikla može se koristiti samo jedan kod za popust. Broj kodova za popust ne smije premašiti broj naručenih različitih artikala (primjerice, kod narudžbe 4 artikla možete istovremeno iskoristiti najviše 4 različita koda za popust).
 • Kada unesete kod za popust, vrijednost koda za popust automatski se oduzme od cijene vaše narudžbe u zadnjem koraku – Sažetak vaše narudžbe. Preostali iznos još uvijek morate platiti.
 • Kod za popust je jednokratni kod, što znači da se može koristiti samo jednom.

Kompleti

Komplet je grupa od dva do šest artikala. Kod kupnje artikla putem web trgovine KB Studios sustav će vam ponuditi i druge artikle te ćete tako uštedjeti kod cijene. Za dodatni artikl unutar kompleta važeće su posebne uštede koje će biti vidljive prije predavanja web narudžbe.

Što još moram znati o kompletima?

Pokloni koji se dodaju pojedinim artiklima ne pohranjuju se kod slaganja kompleta (kompleti se uvijek slažu bez poklona). Unutar različitih kompleta uštede se razlikuju.

Poklon bon i kod za popust možete iskoristiti i kod kupnje kompleta. Broj kodova za popust ne smije premašiti broj naručenih različitih artikala (primjerice, komplet se sastoji od 2 artikla, što znači da možete istovremeno iskoristiti najviše 2 različita koda za popust). Različite kodove istovremeno unesite u polje poklon bon, promotivni kod, kod za popust te ih odvojite zarezom ili razmakom.

Postupak obavještavanja o kupnji

1. KB Studios narudžba

Nakon predavanja narudžbe kupac dobiva obavijest emailom, da je narudžba primljena. Članu KB Studios-a na web stranici www.kbstudios.hr uvijek su dostupni sveobuhvatni podatci o statusu i sadržaju narudžbe. KB Studios narudžbu pregleda, provjeri dostupnost naručenih artikala i potvrdi, odnosno s razlogom odbije narudžbu. KB Studios može za provjeravanje podatka ili zbog osiguravanja točnosti isporuke nazvati kupca na njegov kontaktni telefonski broj. Isporuka artikala koje KB Studios nema na zalihi u vlastitom skladištu ovisi isključivo o dobavljaču i roku u kojem dobavljač može dostaviti artikle do KB Studios. KB Studios kupca redovito obavještava emailom o ažurnim podacima u vezi isporuke artikala. Ako je rok isporuke vrlo dug i kupac ne želi čekati, to može javiti KB Studios koji će artikl ukloniti iz narudžbe i kupcu vratiti već eventualno uplaćena sredstva, a ostale artikle iz narudžbe po izboru kupca ili isporučiti ili narudžbu u cijelosti stornirati. Ako dobavljač KB Studios ne potvrdi isporuku naručenih artikala najkasnije do isteka dva tjedna od dana predaje narudžbe, KB Studios može narudžbu kupca odbiti iz razloga da artikl više nije dostupan. Danom odbijanja narudžba kupca prestaje važiti. 

KB Studios ne preuzima nikakvu odgovornost za štetu uzrokovanu duljim rokovima isporuke ili zbog neizvršene isporuke artikala koje MALL.HR nema na zalihi u vlastitom skladištu..

2. Narudžba je otpremljena/narudžba je pripremljena za preuzimanje

KB Studios u dogovorenom roku artikl pripremi i pošalje ili pripremi za osobno preuzimanje te o tome emailom i SMS porukom obavijesti kupca. KB Studios emailom obavještava kupca i o politici odustajanja od ugovora, kome se obratiti u slučaju kašnjenja u isporuci te kome se obratiti u slučaju pritužbe.

U slučaju da se kupac pravodobno odluči za opoziv narudžbe mora prodavača o tome odmah obavijestiti telefonom na broj opće pomoći 099 724 3418 ili emailom na adresu info@kbstudios.hr. U slučaju da je narudžba već otpremljena, kupac prilikom dostave može odbiti preuzimanje pošiljke dostavnoj službi . U slučaju osobnog preuzimanja (kada je artikl već pripremljen za preuzimanje), kupac opoziv narudžbe može javiti putem već gore navedenih načina.

Kupnja za pravne osobe

Postupak kupnje za pravne osobe jednak je onome za fizičke osobe, samo u prvom slučaju izaberite R1 račun na firmu i potvrdite suglasnost s Uvjetima poslovanja. Ako ste već kupovali preko firme, izaberite naziv firme iz svojeg arhiva.

Ukoliko želite R1 račun, prihvaćate Uvjete poslovanja koji vrijede za pravne osobe. Glavna razlika je u mogućnosti odustajanja od ugovora: firmama, obrtnicima i drugim pravnim osobama omogućujemo vraćanje kupljenih artikala u okviru jamstvenih uvjeta. Nabrojane pravne osobe nemaju mogućnost odustajanja od ugovora u roku od 14 dana od preuzimanja artikla bez razloga, kao što vrijedi za kupce (fizičke osobe).

Internetska trgovina KB Studios pravnim osobama omogućava sljedeće načine plaćanja:

 • s gotovinom prilikom preuzimanja* (ograničenje gotovinskog plaćanja do 5.000,00 kuna s PDV-om),
 • s debitnom ili kreditnom karticom (MasterCard® i Visa),
 • uplatom na račun KB Studios preko ponude/predračuna,

Prilikom pojedinih narudžbi zadržavamo pravo zahtijevanja uplate na račun KB Studios preko ponude/predračuna, prilikom kojih vrijedi cijena dogovorena ugovorom.

Pravo potrošača na odustajanje od ugovora

Potrošač (navedeno vrijedi isključivo za fizičke osobe koje kupuju artikle za namjene izvan svoje privredne djelatnosti) ima pravo u roku od 14 dana od preuzimanja artikla obavijestiti prodavača da odustaje od ugovora, bez potrebe navođenja razloga svoje odluke. Rok počinje teći dan nakon datuma preuzimanja artikla.

Odustajanje od ugovora potrošač javi na email prodavača info@kbstudios.hr

Povrat primljenih artikala poduzeću u roku za odustajanje od ugovora smatrat će se obavješću odustajanja od ugovora. To znači da je artikl potrebno vratiti prodavaču najkasnije u roku od 30 dana od poslane obavijesti za odustajanje od ugovora (kupnje).

Artikl potrošač mora vratiti neoštećen i u nepromijenjenoj količini, osim ako je artikl uništen, pokvaren, izgubljen ili se smanjila njegova količina, a da za to nije kriv potrošač. Potrošač ne smije neograničeno koristiti artikl od trenutka odustajanja od ugovora. Potrošač smije pregledati artikl i isprobati ga u opsegu koji je nužan za utvrđivanje stvarnog stanja. Testiranje artikla koje nije u skladu s navedenim smatra se korištenjem artikla, što znači da potrošač time gubi pravo na odustajanje od ugovora.

Jedini trošak koji ide na teret potrošača ako odustane od ugovora je trošak vraćanja artikla.

Isključenje prava na jednostrani raskid ugovora: Potrošač nema pravo na raskid Ugovora u slučajevima propisanim člankom 79. Zakona o zaštiti potrošača, tj. ako je:

 • ugovor o uslugama trgovac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako usluga bude u potpunosti ispunjena
 • predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe
 • predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave
 • predmet ugovora isporuka zapečaćenih audiosnimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke
 • predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na tjelesnom mediju ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora.

Potrošač nema pravo odustati od ugovora ako artikl nije primjeren za povrat zbog svoje prirode. Odustajanje od ugovora nije moguće ni u slučaju kupljene hrane za male životinje, praška za pranje i deterdženata. Primljeni artikl potrošač mora vratiti neoštećen i u nepromijenjenoj količini, osim ako je artikl uništen, pokvaren, izgubljen ili se smanjila njegova količina, a da za to nije kriv potrošač.

Povrat obavljenih uplata bit će izvršen što je prije moguće, a najkasnije u roku od 14 dana od prijema obavijesti o odustajanju od ugovora.

Kod odustajanja od ugovora gdje je korišten bonus, kod za popust ili promotivni kod, ta se sredstva smatraju popustom te se korisniku ne vraćaju. Vraća se samo uplaćeni iznos. Poklon bon se kod odustajanja od ugovora smatra sredstvom plaćanja i vraća se korisniku kao poklon bon, a uplaćeni iznos se vraća korisniku.

U iznimnim slučajevima, kada artikli nisu vraćeni u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, potrošaču možemo ponuditi otkup artikala uz adekvatnu naknadu koju zapisnikom odredimo kod povrata. Otkup sa sniženom vrijednošću uvažava se prilikom potvrđivanja potrošača emailom. Potrošač spomenutu otkupninu koristi isključivo kod narudžbe drugog artikla iste ili veće vrijednosti.

Pravo na povrat kupovne cijene u slučaju korištenja jamstva i materijalnog nedostatka detaljnije uređuju odredbe Zakona o zaštiti potrošača.

Za više informacija posjetite stranicu Politika odustajanja od ugovora.

Odustajanje potrošača od ugovora za artikle iz kompleta

Ako se potrošač odluči za odustajanje od ugovora za artikle koji čine komplet, može za cjelokupan komplet zahtijevati zamjenu za isti komplet ili povrat kupovne cijene. Potrošač može zamijeniti artikl iz kompleta, ali u slučaju materijalnog nedostatka ili oštećenja artikla za isti ne može zahtijevati povrat kupovne cijene. U slučaju korištenja jamstva artikla iz kompleta važeći je jamstveni rok proizvođača.

Jamstvo

Artikli imaju jamstvo ako je tako navedeno na jamstvenom listu ili na računu. Jamstvo je valjano uz uvažavanje uputa na jamstvenom listu te uz podnošenje računa. Jamstveni rokovi navedeni su na jamstvenim listovima ili na računu.

Informacija o jamstvu navedena je i na stranici gdje je predstavljen artikl. Ako informacije o jamstvu nema, artikl nema jamstva ili podatak u ovom trenutku nije poznat. U potonjem slučaju kupac može kontaktirati KB Studios koji će osigurati ažurnu informaciju.

Za više informacija posjetite stranicu Politika odustajanja od ugovora.

Materijalni nedostatak

Kada se materijalni nedostatak može uvažiti?

 • kad artikl nema karakteristike potrebne za njegovo normalno korištenje ili promet,
 • artikl nema karakteristike potrebne za posebno korištenje zbog čega ga kupac kupuje, a koje je prodavaču poznato, odnosno moralo bi mu biti poznato,
 • artikl nema karakteristike ili odlike koje su izričito ili prešutno dogovorene, odnosno propisane,
 • prodavač je izručio artikl koji nije u skladu s uzorkom ili modelom, osim ako je uzorak ili model prikazan samo u informativne svrhe.

Kako se provjerava primjerenost artikala?

Provjerava se pomoću drugog besprijekornog artikla iste vrste, istovremeno s izjavama proizvođača, odnosno navodima na samom artiklu.

Kako se materijalni nedostatak uvažava?

Kupac nas mora obavijestiti o eventualnom materijalnom nedostatku s detaljnim opisom istog u zakonom propisanom roku i istovremeno nam omogućiti pregled artikla.

Pravo na uvažavanje materijalnog nedostatka na artiklu detaljnije uređuju odredbe Zakona o zaštiti potrošača.

Preuzimanje artikala vraćenih iz obrade jamstva ili materijalnog nedostatka

Kupac je nakon izvršene obrade dužan preuzeti artikl koji je prodavaču izručio u jamstvenu ili drugačiju obradu. Kupac preuzima artikl na mjestu za preuzimanje na kojem ga je osobno izručio prodavaču, a u slučaju da je isti poslao po pošti bit će mu vraćen na adresu za dostavu.

Prodavač kupcu šalje obavijest o povratku artikla iz obrade te ga poziva na preuzimanje artikla. Kupac je dužan artikl preuzeti u roku od 14 dana od dana primanja obavijesti.

Ako kupac artikl ne preuzme u navedenom roku, artikl se predaje na čuvanje prodavaču na adresi njegova skladišta: K.B. STUDIOS j.d.o.o., Pretetinec 199, 40305 Nedelišće. Prodavač artikl čuva u vlastitom skladištu do isteka 6 mjeseci od datuma obavijesti. Prodavač za to razdoblje ima pravo na povrat svih troškova skladištenja (5 Kn/dan) te pravo povrata svih troškova potrebnih za očuvanje artikla.

Nakon isteka 6 mjeseci od dana obavijesti prodavač može artikl prodati putem web trgovine KB Studios i postignuti iznos kupovne cijene, nakon umanjenja prodajnih i ostalih troškova prodavača, doznačiti kupcu. U slučaju da je vrijednost artikla neznatna, prodavač ga može donirati u dobrotvorne svrhe te u tom slučaju kupcu nije dužan izvršiti povrat. Prodavač 15 dana prije isteka 6-mjesečnog roka čuvanja kupca obavještava o namjeravanoj prodaji, odnosno o donaciji artikla, nakon prodaje o postignutoj cijeni i iznosu troškova te o povratu na bankovni račun kupca.

Artikli s otvorenom ambalažom

Vraćeni artikli s otvorenom ambalažom mogu imati manje nedostatke (oštećena ambalaža/artikl, otvorena ambalaža itd.) i mogu se vratiti u prodaju. Vrsta nedostatka, odnosno stanje artikla navedeno je kod svakog opisa.

Vraćene artikle u MALL.HR pregledavamo. Zbog pregledavanja tih artikala, unatoč povratu i otvorenoj ambalaži itd., artikli moraju besprijekorno raditi. Stoga je na odgovarajući način utvrđeno i novo razdoblje jamstva navedeno za svaki vraćeni artikl.

U slučaju da vraćeni artikl ne radi, kupac ima pravo na jamstveni popravak i na odustajanje od ugovora u istim rokovima koji vrijede za druge artikle.

Vrsta nedostatka artikla s oznakom Otvorena ambalaža

 • Otvorena ambalaža: Artikl ima otvorenu ambalažu, ali je potpuno funkcionalan i nema nikakvih oštećenja. Cijena je dodatno snižena, a važeći je navedeni jamstveni rok.
 • Oštećena ambalaža: Artikl ima oštećenu, nepotpunu ili neoriginalnu ambalažu, ali je potpuno funkcionalan. Cijena je dodatno snižena, a važeći je navedeni jamstveni rok.
 • Oštećeni artikl: Artikl ima manje estetsko oštećenje, možda postoje znakovi korištenja i možda ima oštećenu ambalažu. Cijena je dodatno snižena, a važeći je navedeni jamstveni rok.
 • Korišteni artikl: Kupac je vratio artikl. Korišten je i možda mu je malo oštećena ambalaža. Cijena je dodatno snižena, a važeći je navedeni jamstveni rok.
 • Servisirani artikl: Artikl je servisiran u ovlaštenom servisu. Artikl je potpuno funkcionalan. Cijena je dodatno snižena, a važeći je navedeni jamstveni rok.

Dostava

Ugovorni partner za dostavu pošiljki prodavača KB Studios su tvrtke DPD i GLS, ali KB Studios zadržava pravo odabira druge dostavne službe ako tako može učinkovitije ispuniti narudžbu. Dostava se vrši isključivo na području Republike Hrvatske. Više o dostavi pronađite ovdje.

Sigurnost

KB Studios koristi odgovarajuća tehnološka i organizacijska sredstva za zaštitu prijenosa i pohranjivanja osobnih podataka i plaćanja. KB Studios za te svrhe koristi 256-bitni SSL certifikat koji je izdala ovlaštena organizacija.

Zaštita osobnih podataka

MALL.hr se obvezuje na trajnu zaštitu osobnih podataka korisnika u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. i Zakon o zaštiti osobnih podataka.

Sve detaljne informacije o obradi osobnih podataka možete pronaći u odjeljku Politika Privatnosti. Korisnik mora biti svjestan da je trgovcu dužan dati svoje osobne podatke u ispravnom i točnom obliku te je dužan obavijestiti trgovca o promjeni podataka. Prihvaćanjem ovih uvjeta Korisnik potvrđuje da su njegovi osobni podaci ispravni.

Komunikacija

KB Studios će s korisnikom stupiti u kontakt putem sredstava komunikacije na daljinu samo ako se korisnik tome izričito ne protivi i u skladu s odredbama Zakona o elektroničkoj trgovini.

Oglasne elektroničke poruke KB Studios sadržavat će sljedeće elemente:

 • bit će označene jasno i nedvosmisleno kao oglasne poruke,
 • pošiljatelj KB Studios bit će jasno vidljiv,
 • različite akcije, promocije i druge marketinške tehnike bit će označene kao takve. Isto tako, jasno će biti označeni uvjeti sudjelovanja u njima,
 • jasno će biti predstavljen način odjave od primanja oglasnih poruka,
 • a želju korisnika da ne želi primati oglasne poruke KB Studios izričito će poštovati.

Oglasne poruke KB Studios bit će jasno vidljive i jasno odvojene od igara i natjecanja.

Ocjene, mišljenja i preporuke

Ocjene, mišljenja i preporuke kupci mogu napisati jer su dio funkcionalnosti web trgovine i namijenjene su zajednici svih korisnika.

KB Studios omogućuje da mišljenje napiše bilo koji korisnik web trgovine, a prije konačnog objavljivanja pregleda ih KB Studios. KB Studios neće objaviti mišljenja, odnosno unose koji su na bilo koji način uvredljivi i neprimjereni ili po mišljenju KB Studios ne koriste drugim korisnicima i posjetiteljima.

Predavanjem mišljenja ili komentara korisnik izričito prihvaća uvjete korištenja njegova mišljenja ili komentara i dopušta KB Studios objavu jednog dijela ili cjelokupnog teksta u svim elektroničkim i drugim medijima. KB Studios ima pravo sadržaj mišljenja ili komentara koristiti vremenski neograničeno i za bilo koju namjenu, a koja je u poslovnom interesu KB Studios, uključujući objavu u oglasima i drugim marketinškim komunikacijama. Autor mišljenja istovremeno izjavljuje i osigurava da posjeduje materijalno i moralno autorsko pravo za napisana mišljenja i ocjene.

Ograničavanje odgovornosti

KB Studios se po svojim najboljim mogućnostima trudi osiguravati ažurnost i točnost podataka koji su objavljeni na njegovim web stranicama. Unatoč tome, karakteristike artikla, rok isporuke ili cijena mogu se promijeniti tako brzo da KB Studios ne uspije ispraviti podatke na web stranicama. U takvom slučaju, KB Studios će kupca obavijestiti o promjenama i omogućiti mu odustajanje od ugovora ili zamjenu naručenog artikla.

MKB Studios ne odgovara za sadržaj mišljenja o artiklima koje napišu posjetitelji. KB Studios prije objavljivanja pregleda i odbije mišljenja koja sadrže očite neistine, te koja su neprimjerena, obmanjujuća ili uvredljiva. KB Studios ne odgovora za informacije u mišljenjima i ograđuje se od bilo kakve odgovornosti koja proizlazi iz informacija navedenih u mišljenjima.

KB Studios ima mogućnost odustajanja od ugovora samo ako se utvrdi očita pogreška (Zakon o obveznim odnosima Republike Hrvatske). Očitom pogreškom smatra se pogreška u bitnim karakteristikama i sve zablude koje se prema praksi u trgovini ili namjeri kupaca smatraju odlučujućima i koje KB Studios u slučaju znanja ne bi potvrdio, odnosno sklopio ugovor. To uključuje i očite pogreške u cijeni.

Pritužbe i sporovi

MKB Studios poštuje važeći zakon o zaštiti potrošača. KB Studios se po najboljim mogućnostima trudi ispunjavati dužnost osiguravanja učinkovitog sustava rješavanja pritužbi.

U slučaju problema, kupac s prodavačem KB Studios može stupiti u kontakt na brojeve telefona telefona koje možete pronaći na linku O nama ili emailom na adresu info@kbstudios.hr.

Pritužba se predaje na email adresu info@kbstudios.hr. Postupak rješavanja pritužbe je povjerljiv.

KB Studios je svjestan bitne karakteristike potrošačkih sporova nesrazmjera između ekonomske vrijednosti zahtjeva i potrebnog vremena te troškova koji nastaju zbog rješavanja spora, što je i glavna prepreka potrošača za pokretanje spora pred sudom. Zato KB Studios nastoji po svojim najboljim mogućnostima rješavati sporove mirnim putem.

Izvansudsko rješavanje potrošačkih sporova

Ovim putem Vas obaviještavamo o svojoj dobroj volji da svaki spor riješmimo mirnim putem sporazumno kao i Vašem pravu da koristite mehanizme izvansudskog rješavanja potrošačkih sporova pravom pokretanja postupka izvansudskog rješavanja spora podnošenjem prijave Sudu časti Hrvatske gospodarske Komore, i/ili podnošenjem prijedloga za mirenje Centru za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj Komori.

Online rješavanje potrošačkih sporova

Obaviještavamo Vas o mogućnosti rješavanja potrošačkih pritužbi putem online rješavanja potrošačkih sporova temeljem Uredbe o online rješavanju potrošačkih sprova 2006/2004 i Direktive 2009/22/EC i Direktive o alternativnom rješavanju alternativnih sporova 2013/11/EU putem linka:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HR

Želimo vam puno ugodnih i povoljnih kupnji!